Project Mediamanagement – Med-x

2009

Opdracht:
Het projectteam ontwikkelt aan de hand van eigen ideeën een concept voor een database-driven Web applicatie. De Web applicatie moet twee user interfaces hebben: een publieke gebruikersinterface en een beheersinterface. Tevens moet een beveiliging worden geïmplementeerd op zowel de publieke interface als de beheersinterface.

Het concept dat met de projectgroep bedacht was om een web applicatie te maken voor ziekenhuizen, artsen, huisartsen en hun clienten, waarmee zij makkelijk medicatie bij konden houden en overal konden distributeren. Dit hebben wij Med-X genoemd.

Mijn taak in dit project was het programmeren van de menu balk, bovenin de website. Deze balk moest een aantal knoppen bevatten waarmee je door de inhoud van de site kon navigeren. Ook moest je kunnen inloggen. Dit heb ik gerealiseerd met SWX wat een verbinding met de database verzorgde. Ik heb alles in Adobe Flash met Actionscript 3.0 gemaakt.

hu_medx