Particle System

Ik had een particle system gemaakt gebaseerd op de tekening en beweging van een MovieClip. Het was de bedoeling om een systeem te maken dat zo klein mogelijk was. Ik heb dit weten te realiseren met twee actionscript bestanden die geïmporteerd of naast het doel flashdocument geplaatst en meteen gebruikt kon worden. Ik heb hier ruim twee weken aan gewerkt om het gewenste resultaat te krijgen. Dit heb ik gemaakt in Adobe Flash met Actionscript 3.0.

particlesystem